KongKong

谷歌留痕工具在哪里打开的啊

Quy tắc bói bài Tarot:

óibàiTarothàngngà

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

óibàiTarothàngngà

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất?".

óibàiTarothàngngà

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.

óibàiTarothàngngà
đáng kinh ngạc(7796)
Nếu không có sự cho phép, sẽ không được sao chép:>Kong » 谷歌留痕工具在哪里打开的啊